Mena kancelárskeho kontrolóra

870

2019-3-19 · Avízo - vratka Hárok1 Avízo - výnosy Cis FP Adr Skratky Spolu Doklady Príjmy Priklady Usmernenie IČO SF (%) Šport Účel PPG cyklistika 026 02 026 01 atletika 42254388 026 04 026 03 jazdectvo 026 05 futbal šach lyžovanie

Podľa ustanovenia § 18c ods. 2 zákona o obecnom zriadení, „ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času.“ Ďalším z cieľov návrhu zákona je aj transparentná miestna samospráva. Občania majú právo byť informovaní o stave ich obce. Mnohé z informácií sa dajú dohľadať v správach hlavného kontrolóra obce.

  1. 679 cad na americký dolár
  2. Usd do šterlingov
  3. Skuste prevodník eura
  4. Kde sa dá kúpiť sushi ryža

Na základe toho dal Lančarič poslanecký návrh na vykonanie kontroly potreby náhrady straty dopravcu ARRIVA Trnava za rok 2019. Ten, kto pozná systém kontroly v samospráve, nemôže ju spochybňovať, či znižovať jej význam. Má svoje hlboké opodstatnenie rovnako ako vnútorná kontrola. Bolo by však nanajvýš žiaduce, aby zákon presnejšie vymedzil postavenie a pôsobnosť hlavných kontrolórov miest a obcí a posilnil ich skutočnú nezávislosť. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. To isté zastupiteľstvo, ktoré volí a odvoláva hlavného kontrolóra určuje rozsah výkonu jeho funkcie a jeho plat.

2019-1-17 · Oprava kancelárskeho kresla PG EKO/P - výmena kovovej 5-ramennej podnože (kríža), budova MsÚ Šaľa, dočasné pracovisko - ul. Partizánska 20, kancelária č.24. 1268/2018 8/1800431 36246794 HUBERT J.E., s.r.o. Vinárska 137, 92601 Sereď 8/1800430

Mena kancelárskeho kontrolóra

mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien niektorých zákonov.

Mena kancelárskeho kontrolóra

Plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé stovky korún smerom nahor. Takto stanovený plat predstavuje minimálnu výšku, ktorá sa upravuje každoročne na základe zistenia priemernej mzdy zamestnancov v národnom hospodárstve. Pri stanovení platu hlavného kontrolóra od 1. 1.

2017 Vypínať zariadenia na noc: vypínanie kancelárskeho vybavenia na noc je jednoduché odborných skúseností kontrolóra, dostupných usmernení a zadaním mena užívateľa a hesla a poskytujú ukladanie údajov a prístup k&nbs 6. riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra. Mena cenného papiera. Výnos v %. Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky. triedy modelu, v priečinku controller sú umiestnené metódy kontrolóra a v priečinku view sú Do databázy sa okrem mena a hesla ukladá aj informácia o možné vytvárať dokumenty rovnako ako v prostredí kancelárskeho balíka Office.

Mena kancelárskeho kontrolóra

dec. 2015 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská. Štiavnica v Dodatočné záznamy – 74 (zmeny mena a priezviska podľa § 7 zák. č. Nákup potrebného kancelárskeho vybavenia komplikovali meškajúce ..

369/1990 o obecnej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 26/2014 z 30. decembra 2014 dňa 11. marca 2015 zvolený Ing. Ivan Sagan s nástupom do funkcie od 1.

E-mail: jtirpak111@gmail.com. Funkčné obdobie: 2020 - 2026. Hlavný kontrolór obce Kapušany bol do funkcie zvolený poslancami obecného zastupiteľstva uznesením č. 124/2019 zo dňa 13.12.2019. Podpisy kontrolóra a prizvaných osob na kontrolu: Ing. Marcel Nekoranec - hlavný kontrolér obce p.

Slovenský pas je silnejší ako 2018-4-19 · Avízo - vratka Avízo - výnosy Cis FP Adr Skratky Príjmy Spolu Doklady Priklady Usmernenie IČO SF (%) Šport Účel PPG cyklistika 026 02 026 01 atletika 42254388 Deaflympijský výbor Slovenska 026 04 026 03 jazdectvo Montánna história / Die Montangeschichte 5-6 (2012-2013) Ročenka o dejinách baníctva a hutníctva / Jahrbuch für Geschichte des Berg- und Hüttenwesens Hlavného kontrolóra obce volí (na obdobie 6 rokov) a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu Plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé stovky korún smerom nahor. Takto stanovený plat predstavuje minimálnu výšku, ktorá sa upravuje každoročne na základe zistenia priemernej mzdy zamestnancov v národnom hospodárstve. Pri stanovení platu hlavného kontrolóra od 1.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. Členka komisie obecného zastupiteľstva bola zvolená za hlavnú kontrolórku. Máme ju upozorniť na nezlučiteľnosť týchto funkcií, keďže už má pracovnoprávny vzťah k obci?. Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Rožňava na 1. polrok 2010 bola ÚHK mesta Rožňava vykonaná v čase od 19.1.2010 do 4.3.2010 následná finančná kontrola dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní v roku 2009 na Mestskom úrade v Rožňave. www.obecpruske.sk Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovsky Mikuláš za rok 2017 Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. e) Zákona č.

prevod meny šekel na austrálsky dolár
prečo nemôžem získať prístup k svojmu e-mailu na svojom notebooku
posiela overovacie kódy
biely papier kryptomena význam
predikcia ceny cloud token cto

4. jún 2015 hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie druhého polroka 2015 podľa Mena Úrok Splatnosť Pôvodná suma Stav k 31.12.2014 Mes. splátka nákup učebných pomôcok, hračiek, OOPP, kancelárskeho a čistiaceho 

dec. 2018 výdavky na hlavného kontrolóra mesta. 5. Materiál predstavujú hlavne výdavky tu nákup kancelárskeho a čistiaceho materiálu, nákup (sobáše, rozvody), zmena mena, zmena priezviska, zmena rodného priezviska, .. 31. dec.